NAJAVA

TATJANA KARAJANOV O HOMEOPATIJI

Zdravlјe je u našim rukama

O zdravlјu mislimo tek kada ga narušimo, a tada se trudimo da pronađemo što kraći put ne bi li ponovo bili zdravi. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije homeopatija

Dalje