Mariniranje cajavec

FARMACEUTKINJA SNEŽANA JOVIĆ

Etarska ulјa kao antivirusna zaštita

Ovih dana svi se trudimo da se što bolјe zaštitimo od virusa. Predostrožnost je uvek na ceni, jer kako naš narod kaže – bolјe je sprečiti, nego lečiti. Zato smo i u

Dalje