Mariniranje shery vina Foto M Jablanov

Šeri vina

Izuzetna aroma i velika finoća nektara iz Kordobe

Slavna španska šeri vina, koja po lepoti gotovo da nemaju rivala u svetu, kod nas su uglavnom nepoznata i najčešće se brkaju sa šeri likerima.

Ime šeri

Dalje