teenage love 1 photo Francesco Pinto from Pixabay baner

ZDRAVO JE PRAVO: REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE MLADIH

Dvostuka zaštita je najbolja

U periodu adolescencije mladi se nalaze na raskršću između detinjstva i sveta odraslih. Budi se njihova seksualnost, počinju intenzivnije da eksperimentišu i nailaze na bro

Dalje