GORAN DUKOVIĆ O BIOENERGIJI

Energetski vrtlozi života

Energiju ne možemo da vidimo, ni da čujemo, ne možemo da je dodirnemo, ali ni da pomirišemo, a nema ni ukus. Ljudi su orijentisani na svoja čula, pa ono što je van njihovog do

Dalje