GORAN DUKOVIĆ O BIOENERGIJI

Energetski vrtlozi života

Energiju ne možemo da vidimo, ni da čujemo, ne možemo da je dodirnemo, ali ni da pomirišemo, a nema ni ukus. Ljudi su orijentisani na svoja čula, pa ono što je van njihovog domašaja često se smatra da ni ne postoji.

Ipak, videli je mi ili ne - energija postoji i postoje lјudi koji mogu da je vide, čuju, dodirnu... Odlika svakog živog bića je upravo energija u stalnom pokretu. Energija je jedna, ali ima dva pola, oni deluju kao dve suprotne sile, koje se međusobno dopunjuju i tako održavaju ravnotežu. To su Kinezi kroz pojam jina i janga najbolјe objasnili. O energiji, a pre svega o bioenergiji razgovaramo s Novosađaninom Goranom Dukovićem, bioenergetičarom.

- Kada se živi u skladu sa samim sobom i sa prirodom, osećaj koji dobijamo je vitalnost i zadovolјstvo, a kao posledica toga su zdravo telo i duh. Sve ono što doživlјavamo kao bol, bilo na mentalnom, emotivnom ili duhovnom planu je trošenje energije, dok ono što nam donosi radost je punjenje energijom. Zdravlјe je ravnoteža uma, duha i tela, a kada se taj balans naruši onda se pojavlјuje bolest.

• Za medicinsku praksu drevnih civilizacija istoka kao što su Kina i Indija veoma su važni energetski tokovi u lјudskom telu. Koliko tu vrstu znanja koristite u vašem radu?

- Medicinska znanja drevnog istoka su sistematizovana i precizna, a samim tim korisna. Takođe imamo znanja koja su skoro zaboravlјena, kao što je znanje skordijskih Kelta koji su živeli na prostoru Balkana, starih Slovena, Vlaha, starih Grka, Persijanaca i mnogih drugih drevnih kultura i naroda... Sva učenja kada proučimo dođemo do jednog zaklјučka, jedan je prirodni zakon i njegove zakonitosti su se poznavale od kada je čovek počeo da hoda na dve noge. Koliko je odličan dan zbog svojih prednosti i mana, toliko je odlična i noć iz istih razloga. Pitanje je samo kako ćemo izabrati, i kako ćemo umeti da „nosimo” to što smo izabrali. Malo je poznato da se na ovim prostorima koristila reč žvir – životni vir, koja se nekako zagubila posle Vukove reforme jezika. Žvir je upravo predstavlјao ono što danas nazivamo čakrom – tačkom na telu gde je energetski vrtlog. Sve civilizacije su poznavale i priznavale tu energiju, samo su je različitim imenima nazivale: či ili ći, ki, prana, mana, ruah, pneuma, orgon, duh ili duša... Homeopate je nazivaju životna sila, jer bez nje nema ni zdravlјa ni života... Sve je to jedno te isto.

• Da li biste nam objasnili šta su čakre i gde se nalaze?

- Žvir ili čakra su energetski centri koje bi mogli nazvati energetskim „plućima” našeg bića. Putem energetskih centara mi zapravo „udišemo” i „izdišemo” energiju. Koristeći energetske centre mi postižemo sve u životu, mnogi nesvesno, a neki svesno koriste energetske centre, to je jedina razlika. Reč čakra dolazi nam iz sanskrita i znači krug ili točak. To je zato što su čakre energetski vrtlozi. Nalaze se na određenim tačkama na telu i izgledaju kao točiri. Ima ih puno, ali je 7 glavnih čakri na telu. Prva čakra je korenska i nalazi se na mestu gde počinje trup. Druga se naziva sakralna i nalazi se četiri prsta ispod pupka i povezana je s reproduktivnim organima. Veoma je važna jer se smatra da je tu centar životne energije. Svi koji vežbaju borilačke veštine, tai či ili jogu znaju važnost te tačke. Sledeća je kod solarnog pleksusa između pupka i grudi. Zatim srčana čakra koja se nalazi u predelu srca i timusa. Smatra se da se u ovoj čakri sastaju zemalјsko i duhovno, odnosno nebesko. Naredna čakra je grlena i nalazi se na mestu gde je štitna žlezda. Šesta čakra se nalazi između obrva i na mestu je pinealne žlezde. Sedmu čakru nazivamo krunskom, nalazi se na vrhu glave i endokrina žlezda koja joj odgovara je hipofiza.

• Kako ste vi postali bioenergetičar i da li se to može naučiti?

- Da bi neko postao pijanista, treba prvo da ima sluha, potom da nauči da svira, da to voli da radi i da se tome posveti. Isto je i sa bioenergijom – iako je svi posedujemo, ne znači da bismo svi mogli da njome iscelјujemo. Teoretski da, ali u praksi ipak, ne - jer mnogi odustanu pred izazovima koji se postave pred njima. Svako može da radi energijama - ko ima želјu i veliku volјu da to postigne, učenjem, radom i treningom. Naime, da bismo pomagali drugima bioenergijom, moramo probuditi senzitivnost i naravno da naučimo kako da to radimo. U meni je sve to tinjalo decenijama, s obzirom na to da dolazim iz takve porodice, a i u životu sam radio i učio dosta o duhovnosti i energijama. Ipak, kockice su mi se složile tek kada sam upoznao dr Draga Smilјanića i Jadranku Rabac. Oni su me naučili tehnikama i metodama rada s energijom i sva znanja koja sam do tada stekao su se povezala u jedinstvenu celinu. Već tri godine vodim školu bioenergije u Srbiji u kojoj doktor i Jadranka predaju. Zajednički smo mnoge naučili da rade bioenergijom, a nekima smo i život promenili iz korena.

• Kolika je naša energija, može li se izmeriti?

- Može se izmeri i za svako lјudsko zdravo lјudsko biće će pokazati „2 ampera”. Kada je povišena, onda ukazuje na neke upalne procese, a kada je snižena onda smo malaksali, patimo od nesvestice... Istakao bih da je zdravlјe kada energija nesmetano može da teče, tamo gde se pojavi blokada energije, tamo je najčešće i problem na fizičkom nivou. Sve se prvo pojavi u energetskom nivou, pa tek posle na fizičkom. Najlakše je otkloniti problem samo ako je na energetskom nivou.

• Da li bioenergetičar ima višak energije koju daje onom koga iscelјuje?

- Ne. Bioenergetičar je čovek kao i svi drugi i njegova energija je „2 ampera”. No, ono što on radi je da „vuče“ energiju iz okoline, provlači kroz sebe i usmerava tamo gde treba da se nešto isceli. Naš jezik ima tu divnu reč iscelјivanje koja nam ukazuje da je to proces kojim se pomaže da ponovo budemo potpuni, celi – a šta je to nego zdravlјe.

• Kako bioenergetičar zna gde treba da usmeri energiju?

-Na više načina, najčešći i najlakši je da se pogleda aura. Mi smo energetska bića i svi imamo auru. Svi smo kao deca do 4 godine mogli da vidimo auru. U Indiji imate mesto gde svi, i deca i odrasli, vide auru i ne smatraju da je to neka naročita sposobnost. Imate lјude koji vide aure drugih lјudi, ali mnogo više je onih koji ih ne vide. No, to ne znači da se ne može naučiti, može svako ko ima dobar periferni vid, samo treba da trenira oko da počne da gleda na određen način. No, ono što je najvažnije, je da prestanemo da verujemo umu i povodimo se za uverenjima da nam se to pričinilo.

• Kako nastaju blokade?

- Stresom. Recimo: lep je dan, vi dobro raspoloženi i vozite auto, kad vam neko istrči. Kočite, sve prolazi dobro, ali tog momenta u vama se nešto zgrčilo... Koliko takvih ili sličnih situacija imate u toku jednog dana – najčešće mnogo, jer mi živimo u svetu punom izazova. Da li ih otpuštate – najčešće nikako. Sve se to negde skuplјa i pravi blokadu...

• Kako tu može da pomogne bioenergija?

- Tako što ću pravilno otkloniti blokade. To se može učiniti na više načina, korišćenjem tehnika koje omogućavaju da prvociram energiju u auri, balansiram, odstranim višak i/ili dopunim manjak energije... Ipak prvo što pitam klijenta kada dođe kod mene na tretman jeste da li je spreman da se odrekne svega što ga je dovelo u stanje u kojem je sada. Ukoliko sve i dalјe radimo isto, imamo ista uverenja i iste emocije - kako onda da očekujemo promenu?

• Da li se u bioenergetskim tretmanima radi dodirom ili ne?

- Svi znaju da svaki čovek kada ga nešto zaboli odmah stavlјa dlan na to mesto, sa želјom da bol prođe. Ova reakcija je instinktivna. Ako čoveka zabole leđa, on ni ne pomisli da će staviti ruku na njih, a već ruka sama kreće. To je refleks jednak onome kada oko trepne kad nam nešto poleti u lice. Mi na taj način koristimo energiju za iscelјivanje, ali toga nismo svesni. Svaki čovek može lečiti dlanovima, zato što su na dlanu prvi sporedni energetski centri (čakre). Bioenergetičar svesno usmerava energiju i njemu nije potreban dodir, svako posle škole sam bira hoće li raditi dodirom ili ne.

• Kako znati ko je dobar bioenergetičar?

- Najmerodavnije je prema rezultatima. Postoje, doduše određene firme koje tvrde da rade merenje potencijala čoveka. Ono što je meni problematično kod svakog merenja je to što svako od nas ko „radi” energijama ima pregršt mogućnost da vara, ukoliko to želi. Drugim rečima, lako je nama bioenergetičarima da prevarimo aparat, ali zato kada su rezultati u pitanju tu nema varanja. Pacijentu sa određenim zdravstvenim stanjem, urade se analize da se alopatski potvrdi stanje, zatim bioenergetičar pomogne, a potom se ponovo rade analize da se vidi šta se promenilo. To je sasvim u redu, to je jedini način koji osigurava potvrdu našeg rada gde mi svojom tehnikom pomognemo drugom čoveku. Jedino što je za mene u redu su merlјivi rezultati.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: privatna arhiva, Pixabay