GORAN DUKOVIĆ O BIOENERGIJI

Energetski vrtlozi života

Energiju ne možemo da vidimo, ni da čujemo, ne možemo da je dodirnemo, ali ni da pomirišemo, a nema ni ukus. Ljudi su orijentisani na svoja čula, pa ono što je van njihovog do

Dalje
Mariniranje aura paint PIXABAY

GORDANA I MILANKA SEKULIĆ O OČITAVANјU AURE

Kojom bojom naša svetlost vibrira

U mnogim civilizacijama postojanje našeg svetlosnog tela bilo je pominjano, ali većina najčešće smatra da ono što se ne vidi - ne postoji, pa su znanja o tome više pri

Dalje