Mariniranje aura paint PIXABAY

GORDANA I MILANKA SEKULIĆ O OČITAVANјU AURE

Kojom bojom naša svetlost vibrira

U mnogim civilizacijama postojanje našeg svetlosnog tela bilo je pominjano, ali većina najčešće smatra da ono što se ne vidi - ne postoji, pa su znanja o tome više pri

Dalje