Mariniranje cross by James Chan Pixabay

Liturgijsko vino

Krepak, živ, ljubak i mio nektar iz Patrijaršijskog podruma

Doslednost pravoslavne crkve svetovnoj logici, koja krv poistovećuje sa crvenim vinom, zapadni autori objašnjavaju, uticajem Vizantije u kojo

Dalje