wine barrels Mariniranje photo by Leo Hau on Pixabay

Mane vina

Kada vino menja ukus, miris ili izgled

Za razliku od bolesti (kvarenja) vina, koje su posledica delovanja štetnih mikroorganizama, obično bakterija, mane vina, ispoljavaju se u promenama organoleptički

Dalje