Mariniranje orange wine photo Freepik

Boja vina: narandžasta

Photo by Justin Aikin on Unsplash

Nektar u kom se prepoznaje sunce

Narandžasta vina stiču sve veću naklonost u svetu, i proizvođača i potrošača. Kod nas su još nepoznata, ali stiže glas o njima (prošle

Dalje