woman having backache from Freepik

DR ĐORĐE LETIĆ O UTICAJU DUGOTRAJNOG SEDENJA

Bol u leđima – znak za uzbunu

Sve više sedimo, a sve se manje krećemo. Sve je više poslova koji nas primoravaju da sve duže sedimo za kompjuterom. Zanimanja koja nisu „zakivala“ ljude za stolicu, posle

Dalje