Mariniranje Andjela Saramandic F privatna arhiva

ANĐELA ČIVOVIĆ SARAMANDIĆ VOKALNI PEDAGOG

Kako pronaći svoj glas

Čuveni mitski pevač Orfej kada je zapevao sve u prirodi je stalo da ga čuje, čak su i reke na trenutak zaustavile svoj tok, talasi mora zastali, a vetrovi su utihnuli. Pčelice su

Dalje