Mariniranje mudre

MUDRE – JOGA ZA PRSTE I ŠAKE

Photo by Ksenia Makagonova on Unsplash

Poklon radosti

Da bismo bili zdravi i uspostavili unutrašnju ravnotežu možemo da koristimo posebne položaje prstiju i šake - mudre. Sama reč je poreklom iz sanskri

Dalje