Mariniranje sugar by Bruno Germany Pixabay

Šećer i vino

Kako je Crvenka zasladila Dalmaciju

Uvek sam voleo da putujem, u daleke krajeve posebno. Nema te izloacije koja me u tome može sprečiti i koja se ne može kršiti, nekažnjeno. Činio sam to već mesec dana

Dalje