Mariniranje food-by Engin Akyurt from Pixabay

Vino i hrana

Kako postići harmoniju i nadopunjavanje ukusa

Kod nas se još uvek ne pridaje naročita važnost usklađivanju hrane i vina. Njihov brak je često tužna mezalijansa, od koje su zažtićeni samo neki izuzetni

Dalje