Mariniranje food-by Engin Akyurt from Pixabay

Vino i hrana

Kako postići harmoniju i nadopunjavanje ukusa

Kod nas se još uvek ne pridaje naročita važnost usklađivanju hrane i vina. Njiho

Dalje