DIPL. VETERINAR ALEKSANDAR SAVIĆ

Nama praznici – njima trauma i stres

– Naglasio bih da sva ta pirotehnička sredstva koja se koriste tokom prazničnih dana kao što su petarde i vatromet izazivaju velik strah i traumu, ne samo kućnim lј

Dalje