Mariniranje comparing-sorts-of-wine by pressfoto on Freepik

Vinska lektira

Uživanje i naslađivanje u probanju vina

Istinskog uživanja u vinu nema ako se ono istovremeno ne ocenjuje, ako se u njemu ne otkrivaju sve njegove osobine, kako nam se ne bi događalo da neke njegove vr

Dalje