Mariniranje salat and wine Foto M Jablanov

Vino i povrće

Dobra kapljica uz vegetarijanska jela

Vino ide uz povrće, kao uz mnoga druga jela smatra svetski autoritet za slaganje vina i hrane Fiona Beket. Kod izbora vina uz vegeterijanska jela značajan parameta

Dalje