Medicinska vina

Medicinska vina

Lekari čuvene Salernitanske medicinske škole, osnovane u italijanskom gradu Salernu loš 1150 godine, smatrali

Dalje