Anticki spomenici Turska Mariniranje Foto M Jablanov M

Antički putevi vina (2)

Vino kao obeležje bogatstva i statusa

Kada se govori o antičkim putevima vinove loze i vina mora se reći da su oni neminovno vodili i preko našeg dela Balkana. Uz napomenu da je čokot, verovatno, ovde

Dalje