Mariniranje aperitif pixabay

Cvajgelt

Cvajgelt

Cvajgelt je kod nas bila gotovo nepoznata sorta, čak i među stručnjacima. Ne verujem da se njeno vino moglo naći čak i u našim najbolje snabdevenim vinskim trgovinama. Anketirao sam i više vla

Dalje