Mariniranje M Jablanov foto NStojanovic

Vinska pravila

Znati piti

Opšte uzevši, vinu se ne posvećuje sva pažanja koju zaslužuje. Postoje, pravila kako se pije, koja su diktirana viševekovnim iskustvom, imaju jedini cilj da pomognu da na najpotpuniji i najp

Dalje