Mariniranje M Jablanov foto NStojanovic

Vinska pravila

Znati piti

Opšte uzevši, vinu se ne posvećuje sva pažanja koju zaslužuje. Postoje, pravila kako se pije, koja su diktirana vi

Dalje