Manifestacija Mediji i turizam

MANIFESTACIJA MEDIJI I TURIZAM

Turizam je utisak

Potreba za boljom komunikacijom medija i pružaoca turističkih usluga, turističkih organizacije izrodila je manifestaciju „Mediji i turizam”. Tema učesnika ovogodišnje manifestacije je

Dalje
garbagesorted photo by Freepik BANER

NE ZAGAĐUJ: DR ALEKSANDRA ČAVIĆ O EKOLOGIJI

Dr Aleksandra Čavić sa voditeljem Vladimirom Jovanovićem

Brinimo o sredini jer ona nas čini!

Postalo nam je važno kakav vazduh dišemo, u kakvoj sredini živimo, jer smo shvatili da to ima direktnu vezu s

Dalje
pexels pavel polyakov

ZDRAVO JE PRAVO: PM ČESTICE

Velika šteta od veoma malih čestica

Činjenica je da svi dišemo isti vazduh i da se od zagađanog vazduha teško možemo skloniti, jer moramo da izađemo iz kuće, jer moramo da vetrimo svoje kuće i stanove.

Dalje
nature photo by Joe on Pixabay baner

NE ZAGADJUJ!: AEROZAGADJENJE

Kvalitet vazduha i zagađivači

Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na bezbednu, čistu, zdravu i održivu životnu sredinu. U našem Ustavu u Članu 74 piše: „Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu

Dalje
Mediji i turizam najava

MANIFESTACIJA MEDIJI I TURIZAM

Turizam je utisak

Početak manifestacije „Mediji i turizam” i njena najava bila je na festivalu vojvođanskih festivala „Rogalj”, održanom 1. i 2. okrobra, a nastavlja se u okviru „Dana medija” 6. i 7. d

Dalje
teenage love 1 photo Francesco Pinto from Pixabay baner

ZDRAVO JE PRAVO: REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE MLADIH

Dvostuka zaštita je najbolja

U periodu adolescencije mladi se nalaze na raskršću između detinjstva i sveta odraslih. Budi se njihova seksualnost, počinju intenzivnije da eksperimentišu i nailaze na bro

Dalje