Mariniranje healing Pixabay

ELENA ANTONOVSKA O ISCELJIVANJU PRANOM

Vraćanje u balans

- Kada se udarimo mi spontano na to mesto stavimo dlan i dodirom pokušavamo da umanjimo bol… Ukoliko koristimo biljke da bismo otklonili neki problem i podstakli isceljenje mi posreds

Dalje Read more
NAJAVA

TATJANA KARAJANOV O HOMEOPATIJI

Zdravlјe je u našim rukama

O zdravlјu mislimo tek kada ga narušimo, a tada se trudimo da pronađemo što kraći put ne bi li ponovo bili zdravi. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije homeopatija

Dalje Read more