ana

SAVETI DR ANE ŽIKIĆ ZA ZIMSKI PERIOD

Upoznajte svoje dubine i ponovo se preoblikujte

Jedinstvo suprotnosti je osnovna karakteristika kineske filozofije, nauke i tradicionalne medicine. Simbol je predstavlјen crnim krugom u kojem se nalaze

Dalje