Lepo upakovane dobre vibracije

U dvadesetom veku psihoanalitičar dr Vilhelm Rajh je pomoću modifikovanog Gajgerovog brojača detektovao i izmerio postojanje eterične energije koju je nazvao orgonskom. Smatrao je da je ona svuda oko nas i da bez nje nema postojanja živih bića. No ova energija je poznata odavnina, samo je menjala ime, još antički filozofi smatrali su da je etar najsuptilniji element koji prožima sve ostale. I druge velike civilizacije su spoznale ovu energiju, pa je u indijskoj duhovnoj tradiciji nazivana pranom, a u kineskoj je to ći ili ki.

Smatra se da svuda oko nas postoji dobra, iscelјujuća orgonska energija, ali i ona loša koja je obično generisana u teškim sivim oblacima. No, najgora je ona koju stvaraju električni uređaji, dalekovodi, trafo stanice, razni repetitori, antene... Novosađanka Ivana Popović je, baveći se detekcijom lošeg zračenja radnog i životnog prostora, došla do orgonita – predmeta koji su spoj organskih i neorganskih materija, a koji transformišu negativnu orgonsku energiju u pozitivnu.

- Pošto sam medicinske struke vrlo mi je bilo teško da prihvatim sve što je prevazilazilo okvire standardne medicine. Događaj koji je uticao da mi se sruše temelјi koje sam dobila kroz klasično obrazovanje i da shvatim da toliko toga postoji izvan tih okvira je bio savet radioesteziste da pomerim detetov krevetić na bolјe mesto. Poslušala sam i sinčić je prestao noću da plače i piški u krevet, tada sam rešila da počnem i sama da se time bavim.

• Kako ste saznali za orgonite?

- Pronašla sam na Internetu o priču o orgonitima, bila mi je fantastična, pa sam rešila da ih i sama napravim. Imala sam uređaje koji su detektori energije tako da sam mogla i da izmerim da li je to zaista tako. Prve orgonite koje sam napravila, većinom sam podelila prijatelјima i bila sam iznenađena kako su delovali: prijatelј koji je bio duže vreme bez posla, dobio je posao koji i danas radi, prijatelјica koja je zbog štitne žlezde imala nesanicu prestala je da ima taj problem!

• Šta je orgonska energija?

- Orgonska eneregija je univerzalna i svima dostupna energija, jer se nalazi svuda oko nas i ona daje život svim živim bićima. Kada je detektovao ovu energiju Vilhelm Rajh je pokušao da pronađe način kako bi ova energija mogla da isceli lјude, pa je napravio orgonski akumulator. To je kutija od slojeva organske i neorganske materija u koju pacijent može da stane i boraveći u njoj se iscelјuje.

• Šta je orgonit, od čega se i kako pravi?

- Orgonit je uređaj, transformator loše energije u dobru. Prvi ga je proučavajući Rajha napravio Austrijanac Karl Velc od smole i metalnih opilјaka u odnosu 1 prema 1. Posle njega je američki bračni par Kroft dodao ovome gorski kristal i to su osnovne tri komponete od kojih se pravi orgonit. Primetili su da ovako napravlјeni orgoniti mnogo brže i sa većim kapacitetom pretvaraju lošu energiju u pozitivnu.

• Kako se sada prave orgoniti i da li je bitan njihov oblik?

- Današnji orgoniti se prave od ove osnovne tri komponente, ali mogu da se dodaju i drugi kristali osim gorskog. Zatim može da se stavi i bakarna spirala koja usmerava energiju... Orgoniti mogu da budu raznih oblika, ali geometrijski oblici su najbolјi zbog rasprostiranja energije. Recimo, sam oblik piramide generiše energiju koja je usmerena na određenu tačku. Ali, ja ih ne pravim, pravim kupe, jer one ravnomerno rasipaju energiju u prostor.

• Da li osim kupa, odnosno većih orgonita pravite i manje oblike?

- Kada nosite sa sobom orgonit, on čuva vašu energiju. Da bi to bilo jednostavnije i da bih privukla lјude da koriste orgonite, počela sam da ih prvim da izgledaju kao medalјoni, odnosno kao nakit. Prema mom iskustvu sva živa bića imaju koristi od orgonita: bilјke uz pozitivnu orgonsku energiju bolјe rastu, zdravije su, lešnik u mojoj bašti duplo više rodi nego pre...

• Da li ste baš i merili uticaj orgonita na mestima gde su loša zračenja?

- Kada je u pitanju uticaj elektromagnetnih zračenja na mesto gde spavamo, moj savet je da se svi električni uređaji oko kreveta isklјuče iz struje, jer većina lјudi ima ležaje s metalnim oprugama koje generišu elektricitet, pa se spava na električnom polјu koje nije prirodno i to dovodi do raznih poremećaja. Radeći detekciju zračenja sam takođe proveravala i uticaj orgonita. Kada sam kod nekoga aparatima detektovala loše zračenje, stavlјala sam orgonite na ta mesta i ponovo merila. Ispostavilo se da na tim mestima više nije bilo lošeg zračenja! Postoji i jedna vrsta dijagnostike po akupunkturnim tačkama, takozvana Folova dijagnostika kojom se može videti zdravstveno stanje. Ovom dijagnostikom se potvrdilo da orgoniti popravlјaju protok energije kroz telo i time svakako putiču na pobolјšanje zdravlјa.

• Da li nam orgonit može pomoći da se zaštitimo od loših zračenja?

- Orgonit je tu da pomogne da se izbalansira i transformiše ta loša energija. Danas smo okruženi električnim uređajima, mnogi koriste bežični internet, da ne govorim o mobilnim telefonima. Ta zračenja su štetna i toga moramo da budemo svesni. Ne možemo se distancirati od savremenih tehnologija, jer nam one uveliko olakašavaju život, ali ne treba razgovarati mobilnim telefonom kada je na punjaču. Generalno kada punite bateriju na mobilnom telefonu gledajte da to ne bude blizu vas, nego na drugom kraju sobe. Zapanjena sam kada vidim roditelјe koji daju svoje mobilne telefone maloj deci da ona razgovaraju. Ne mogu da vam dočaram koliko je to štetno.

• Da li svi osećaju dejstvo orgonita?

- Dejstvo orgonita se obično oseća kao pulsiranje, vibracija, težina, lakoća... Neki ga ne osećaju, ali to ne znači da orgonit ne radi, sve je to je individualno i zavisi samo od osobe koja ga koristi. Puno je pozitivnih iskustava, jedna od njih je i profesorka dr Jasenka Vilić Vasić, radiolog s VMA kada je stavila orgonit oko vrata njoj su za kratko vreme prestao ubrzan rad srca.

• Da li svi osećaju dejstvo orgonita?

- Dejstvo orgonita se obično oseća kao pulsiranje, vibracija, težina, lakoća... Neki ga ne osećaju, ali to ne znači da orgonit ne radi, sve je to je individualno i zavisi samo od osobe koja ga koristi. Puno je pozitivnih iskustava, jedna od njih je i profesorka dr Jasenka Vilić Vasić, radiolog s VMA kada je stavila orgonit oko vrata njoj su za kratko vreme prestao ubrzan rad srca.

• Da li postoji neko uputstvo za upotrebu orgonita?

- Gde god postavite orgonit, on će raditi. Dobro ih je postaviti na mesta gde su štetna zračenja velika kao što su kompjuter ili vajfaj, da bi ih transformisali. Nije im potrebno održavanje, ali bi bilo dobro da se prema orgonitu odnosite s poštovanjem, jer oni deluju na više nivoa, a ne samo na fizičkom planu. Nekom se podigao nivo životne energije u telu, raspoloženje, radost i fizička snaga, nekom se popravilo zdravlјe, neko oseća blagodeti prilikom spavanja, a nekom se popravila finansijska situacija...

Marina Jablanov Stojanović

Foto: S. Šušnjević