Manifestacija Mediji i turizam

MANIFESTACIJA MEDIJI I TURIZAM

Turizam je utisak

Potreba za boljom komunikacijom medija i pružaoca turističkih usluga, turističkih organizacije izrodila je manifestaciju „Mediji i turizam”. Tema učesnika ovogodišnje manifestacije je

Dalje
Mediji i turizam najava

MANIFESTACIJA MEDIJI I TURIZAM

Turizam je utisak

Početak manifestacije „Mediji i turizam” i njena najava bila je na festivalu vojvođanskih festivala „Rogalj”, održanom 1. i 2. okrobra, a nastavlja se u okviru „Dana medija” 6. i 7. d

Dalje