M&T 2023 najava za drustvene mreze

ODRŽANA MANIFESTACIJA MEDIJI I TURIZAM

Važnost prvog utiska i širenja dobre priče

U Novom Sadu 3.11.2023 održana je manifestacija „Mediji i turizam“ posvećena ulozi medija u turizmu. Potreba turističkih poslenika za boljim povezivanjem s me

Dalje Read more
Manifestacija Mediji i turizam

MANIFESTACIJA MEDIJI I TURIZAM

Turizam je utisak

Potreba za boljom komunikacijom medija i pružaoca turističkih usluga, turističkih organizacije izrodila je manifestaciju „Mediji i turizam”. Tema učesnika ovogodišnje manifestacije je

Dalje Read more
Mediji i turizam najava

MANIFESTACIJA MEDIJI I TURIZAM

Turizam je utisak

Početak manifestacije „Mediji i turizam” i njena najava bila je na festivalu vojvođanskih festivala „Rogalj”, održanom 1. i 2. okrobra, a nastavlja se u okviru „Dana medija” 6. i 7. d

Dalje Read more