Broj 7

Broj 7

Sedmica predstavlјa auru koja je naše energetsko polјe, a ono može da se prostire od nas od 1 do 2,5 metra. Sijanje aur

Dalje