Broj 11

Broj 11

Jedanaesto telo predstavlja kristalizaciju i ispoljavanje svih tela zajedno. Ključna fraza je - kraljevski, veličanstven. Ključno pitanje je - Da li ja sebi dozvoljavam da znam sve i da budem s

Dalje

Broj 10

Broj 10

Desetka predstavlja svetleće telo, ono koje se nalazi povrh aure. Ovo telo nam daje hrabrost da delujemo bez obzira na strah. Jedan od načina da ojačamo deseto telo je da prihvatimo obavezu. Na

Dalje

Broj 9

Broj 9

Broj 9 predstavlјa naše suptilno telo u kundalini numerologiji. Klјučna fraza za ovo telo je biti majstor (master) ili mistifikacija. Kad je čovek majstor u onome što radi, kada savršeno vlada m

Dalje

Broj 8

Broj 8

Osmica predstavlјa telo prane, to je naša energija koju dobijamo disanjem. Čovek je smrtno biće, ima određenu dužinu života, određenu količinu energije i poslova koje treba da uradi za određeni,

Dalje

Broj 7

Broj 7

Sedmica predstavlјa auru koja je naše energetsko polјe, a ono može da se prostire od nas od 1 do 2,5 metra. Sijanje aure nas čini čovekom. Kada sretnete nekog čoveka sa jakom aurom, obično želit

Dalje

Broj 6

Broj 6

Ovaj broj predstavlјa oreol. Ne moramo biti sveci da bismo imali oreol. Imamo ga svi, to je instrument za primanje suptilnih vibracija spolјašnjeg sveta. Šestica predstavlјa i našu intuiciju, na

Dalje

Broj 5

Broj 5

Ovaj broj značava fizičko telo. Petica je na pola puta do 10 i smatra se brojem integracije, regulacije i transformacije. Postoji pet elemenata (zemlјa, voda, vazduh, vatra i etar). Ljudi imaju

Dalje

Broj 4

Broj 4

U kundalini jogi imamo 10 tela od kojih su tri tela uma. Broj 4 je neutralni ili meditativni um koji balansira negativni i pozitivni um. Čovek koji ima razvijen meditativni um je veoma intuitiva

Dalje

Broj 3

Broj 3

Kada govorimo o trećem telu - pozitivnom, projektujućem umu, mi razmatramo odnose između rizika i nagrade. Klјučna fraza je đavolsko ili božansko. Ljudi koji imaju neizbalansirano treće telo, ko

Dalje

Broj 2

Broj 2

Naše drugo telo pripada negativnom ili zaštitnom umu. Klјučno pitanje za drugo telo je - da li ja mogu da predvidim sve opasnosti? Klјučna fraza za drugo telo je potreba pripadanja. To je veoma

Dalje