Broj 11

Broj 11

Jedanaesto telo predstavlja kristalizaciju i ispoljavanje svih tela zajedno. Ključna fraza je - kraljevski, veličanst

Dalje

Broj 10

Broj 10

Desetka predstavlja svetleće telo, ono koje se nalazi povrh aure. Ovo telo nam daje hrabrost da delujemo bez obzira na

Dalje

Broj 9

Broj 9

Broj 9 predstavlјa naše suptilno telo u kundalini numerologiji. Klјučna fraza za ovo telo je biti majstor (master) ili

Dalje

Broj 8

Broj 8

Osmica predstavlјa telo prane, to je naša energija koju dobijamo disanjem. Čovek je smrtno biće, ima određenu dužinu ž

Dalje

Broj 7

Broj 7

Sedmica predstavlјa auru koja je naše energetsko polјe, a ono može da se prostire od nas od 1 do 2,5 metra. Sijanje aur

Dalje

Broj 6

Broj 6

Ovaj broj predstavlјa oreol. Ne moramo biti sveci da bismo imali oreol. Imamo ga svi, to je instrument za primanje supt

Dalje

Broj 5

Broj 5

Ovaj broj značava fizičko telo. Petica je na pola puta do 10 i smatra se brojem integracije, regulacije i transformacij

Dalje

Broj 4

Broj 4

U kundalini jogi imamo 10 tela od kojih su tri tela uma. Broj 4 je neutralni ili meditativni um koji balansira negativn

Dalje

Broj 3

Broj 3

Kada govorimo o trećem telu - pozitivnom, projektujućem umu, mi razmatramo odnose između rizika i nagrade. Klјučna fraz

Dalje