Brodski dnevnik

dobar vetar kapetane

Polazak – 29. avgust

Odlučili smo da krenemo ranije – noću da bismo imali dan više.
Do poslednjeg trenutka sam bila oprhrvana poslom i spremila sam se na brzinu, bez pravog plana i puno toga sam, naravno, zaboravila. No ništa nije moglo da poremeti moju radost što konačno krećem na davno sanjano letovanje.
Gruz
Put je prošao bez problema, jedino što nisam mogla da spavam od uzbuđenja. Kada sam videla more, sav me je umor prošao. Svratili smo u Dubrovnik na kafu, u luku Gruž. Kruzer velik kao brdo je dominirao lukom. Prosto nam je bilo neverovatno kako se tu smestila tolika grdosija.